Výpočet mesačnej mzdy externou firmou

Chcete vedieť či sa Vám oplatí outsourcing miezd, teda nechať si počítať mzdy externou firmou?
Ste firma a podnikáte na Slovensku, ako každá firma, ktorá má zamestnancov musíte riešiť mzdy a personalistiku. Tieto činnosti nijako nesúvisia s Vaším predmetom podnikania, ale zamestnanci musia mať mzdy vypočítané na čas a správne. Najjednoduchším a veľmi často aj najlacnejší spôsob je externé spracovanie miezd, teda nechať si spracovávať mzdovú agendu externou firmou. Funguje to asi tak, že na začiatku sa s externou outsourcingovou firmou dohodnete na mesačnej cene za jeden výpočet, dohodnete si harmonogram, kedy firma ktorá Vám bude spracovávať mzdovú agendu prevezme od Vás podklady a ktorý deň v mesiaci chcete mať pripravené výplatné pásky. Všetko ostatné prenechávate na spracovateľa miezd. Odpadá Vám investícia do mzdového softvéru, ušetríte mzdové náklady pracovníka, ktorý by personalistiku riešil interne, vyhnete sa akémukoľvek úniku informácii o výške platov, firma Vám zabezpečí všetky potrebné hlásenia pre úrady, vypočíta ročné zúčtovanie zdravotného poistenia a ročné zúčtovanie dane a čo je najlepšie zmluvne Vám garantuje správnosť výpočtu. Viac o externom spracovaní Vašich miezd sa dozviete na stránke http://outsourcingmiezd.blogspot.sk/