Výpočet čistej mesačnej mzdy

Ako vypočítať čistú mesačnú mzdu. Prehľad jednotlivých spôsobov ako získať z hrubej mzdy po odpočítaní odvodov do zdravotnej poisťovne, sociálnej poisťovne a daní čistú mzdu. Čistá mzda sa niekedy označuje aj ako netto, hrubá mzda brutto.

spôsoby ako sa dá vypočítať čistá mzda:
  • Výpočet čistej mzdy pomocou mzdovej kalkulačky - častý spôsob, kedy si zamestnanci chcú overiť správnosť výpočtu svojich odvodov do poisťovní a daní. Prípadne mzdovú kalkulačku používajú ak chcú vedieť, koľko si majú vypýtať v hrubom aby dostali požadovanú čistú mzdu. Viac o mzdových kalkulačkách sa dozviete v časti mzdová kalkulačka.

  • Výpočet čistej mzdy externou firmou - už Vás nebaví stále sledovať tie nekonečné zmeny v zákonoch, jednotlivých percentách, odpočítateľných položkách, vynakladáte veľa peňazí na školenia, chcete lacnejšie riešenie, bez nutnosti investícii do mzdového softvéru, nechajte si mzdy outsourcovať. Externá firma sa postará o všetky činnosti spojené so spracovaním mzdy a každý mesiac vypočíta Vaším zamestnancom výplaty, odvody a čistú mzdu, pripraví hlásenia pre úrady. Ak Vám vyhovujú iba nie veľké mesačné platby, ktoré sú lacnejšie ako zamestnanie mzdového účtovníka a zriadenie pracovného miesta nechajte si mzdy počítať externou firmou

  • Výpočet mzdy pomocou mzdového softvéru - chcete si mzdy počítať interne vo svojej firme, chcete investovať do komplexného riešenia miezd a personalistiky, uvažujete o nasadení dochádzkového systému a chcete vedieť aký mzdový software kúpiť na výpočet miezd

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom spracovania miezd, alebo mzdového softvéru, napíšte nám.

Aký mzdový software na výpočet mzdy

Veľmi častá otázka pred investíciou do mzdového sofvéru, tak aký mzdový software kúpiť. Ak ste sa rozhodli že si chcete spracovávať mzdy priamo vo Vašej firme a dali ste tak prednosť pred externým výpočtom miezd, prichádza na rad výber vhodného sofvéru. Tu prichádzajú na rad nákupné kritéria, teda čo všetko chcete aby software riešil, aby bol dodávateľ riešenia pre personalistiku spoľahlivý, mal referencie spokojných zákazníkov. Ak chcete podnikať vo viacerých krajinách EU bolo by ideálne mať celú personalistiku v jednom systéme a mzdy tak riešiť z jedného miesta pre všetky pobočky. Ak uvažujete o nákupe mzdového softvéru viac informácii nájdete na stránke http://softver-mzdy.blogspot.sk/

Výpočet mesačnej mzdy externou firmou

Chcete vedieť či sa Vám oplatí outsourcing miezd, teda nechať si počítať mzdy externou firmou?
Ste firma a podnikáte na Slovensku, ako každá firma, ktorá má zamestnancov musíte riešiť mzdy a personalistiku. Tieto činnosti nijako nesúvisia s Vaším predmetom podnikania, ale zamestnanci musia mať mzdy vypočítané na čas a správne. Najjednoduchším a veľmi často aj najlacnejší spôsob je externé spracovanie miezd, teda nechať si spracovávať mzdovú agendu externou firmou. Funguje to asi tak, že na začiatku sa s externou outsourcingovou firmou dohodnete na mesačnej cene za jeden výpočet, dohodnete si harmonogram, kedy firma ktorá Vám bude spracovávať mzdovú agendu prevezme od Vás podklady a ktorý deň v mesiaci chcete mať pripravené výplatné pásky. Všetko ostatné prenechávate na spracovateľa miezd. Odpadá Vám investícia do mzdového softvéru, ušetríte mzdové náklady pracovníka, ktorý by personalistiku riešil interne, vyhnete sa akémukoľvek úniku informácii o výške platov, firma Vám zabezpečí všetky potrebné hlásenia pre úrady, vypočíta ročné zúčtovanie zdravotného poistenia a ročné zúčtovanie dane a čo je najlepšie zmluvne Vám garantuje správnosť výpočtu. Viac o externom spracovaní Vašich miezd sa dozviete na stránke http://outsourcingmiezd.blogspot.sk/

Mzdová kalkulačka

Mzdová kalkulačka slúži na rýchly výpočet čistej mzdy na základe údaja o hrubom mesačnom príjme. Pokiaľ ste zamestnanec a iba si chcete overiť, či ste dostali správne vypočítanú mzdu, alebo ešte častejšie, chcete sa zamestnať, a potrebujete si zistiť, koľko si máte pýtať v hrubom, aby ste dostali požadovaný plat v čistom použite niektorú z mzdových kalkulačiek na internete.
Mzdová kalkulačka Vám z hrubej mzdy vypočíta koľko pripadá na odvody do zdravotnej poisťovne, odvody do sociálnej poisťovne, daňový základ, zohľadní odpočítateľné položku na daňovníka, prípadne odpočítateľnú položku na manželku, daňový bonus na deti, zohľadní zaplatené životné poistenie a vypočíta čistú mesačnú mzdu.