Výpočet čistej mesačnej mzdy

Ako vypočítať čistú mesačnú mzdu. Prehľad jednotlivých spôsobov ako získať z hrubej mzdy po odpočítaní odvodov do zdravotnej poisťovne, sociálnej poisťovne a daní čistú mzdu. Čistá mzda sa niekedy označuje aj ako netto, hrubá mzda brutto.

spôsoby ako sa dá vypočítať čistá mzda:
  • Výpočet čistej mzdy pomocou mzdovej kalkulačky - častý spôsob, kedy si zamestnanci chcú overiť správnosť výpočtu svojich odvodov do poisťovní a daní. Prípadne mzdovú kalkulačku používajú ak chcú vedieť, koľko si majú vypýtať v hrubom aby dostali požadovanú čistú mzdu. Viac o mzdových kalkulačkách sa dozviete v časti mzdová kalkulačka.

  • Výpočet čistej mzdy externou firmou - už Vás nebaví stále sledovať tie nekonečné zmeny v zákonoch, jednotlivých percentách, odpočítateľných položkách, vynakladáte veľa peňazí na školenia, chcete lacnejšie riešenie, bez nutnosti investícii do mzdového softvéru, nechajte si mzdy outsourcovať. Externá firma sa postará o všetky činnosti spojené so spracovaním mzdy a každý mesiac vypočíta Vaším zamestnancom výplaty, odvody a čistú mzdu, pripraví hlásenia pre úrady. Ak Vám vyhovujú iba nie veľké mesačné platby, ktoré sú lacnejšie ako zamestnanie mzdového účtovníka a zriadenie pracovného miesta nechajte si mzdy počítať externou firmou

  • Výpočet mzdy pomocou mzdového softvéru - chcete si mzdy počítať interne vo svojej firme, chcete investovať do komplexného riešenia miezd a personalistiky, uvažujete o nasadení dochádzkového systému a chcete vedieť aký mzdový software kúpiť na výpočet miezd

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom spracovania miezd, alebo mzdového softvéru, napíšte nám.